Kuantum Mekaniği Simulasyonları

Kuantum Mekaniği Simulasyonları

Moleküler düzeyde araştırma

CreativeQuantum olarak kimya ve ilaç endüstrisi için, kuantum kimyasına dayanan araştırma ve geliştirme çalışmalarında uzmanlaşmış bir şirketiz. Maddelerin ya da materyallerin her çeşit kimyasal ve fiziksel özelliğini moleküler seviyede tanımlıyor ve kimyasal süreçleri detaylı bir şekilde açıklıyoruz. Benzersiz ve yaratıcı yöntemler yardımıyla müşterilerimiz için kaynak ve enerji açısından verimli üretim süreçleri geliştiriyoruz. Bu amaçla, en yeni ve yaratıcı optimizasyon algoritmalarını uyguluyoruz.

Hizmetlerimiz

Sunmuş olduğumuz geniş hizmet yelpazesi ile, müşterilerimizin kuantum mekaniği alanında uzman olmaksızın ve gerekli yazılım ile donanıma sahip olmasına gerek kalmadan, en modern kuantum kimyasal araştırmalardan faydalanmasını sağlıyoruz.

Müşterilerimize aşağıda detayları belirtilen çok yönlü bir hizmet sunmaktayız.

  • Gerekli konuların ve soruların müşterilerimizle birlikte somut bir şekilde teşhis edilmesi,
  • Müşterilerimizin en iyi içerik, vakit ve fiyat dengesini seçebileceği bir paket teklifin geliştirilmesi,
  • Disiplinlerarası bilim ekibimizle gerekli inceleme ve simülasyonların uygulamaya geçirilmesi,
  • Simülasyon ve müşteri verilerinin kendi çevrimdışı bilgisayar kümelerimizde şifrelenerek yönetilmesi,
  • Simulasyonların değerlendirilmesi ve sonuçların müşterilerimiz için bilimsel kalitede ve anlaşılabilir bir şekilde belgelenmesi,
  • Önemli bulguların müşterilerimize sunumu ve olası teknik sonuçların önerilmesi.
  • Projelerimiz çoğunlukla 2 ila 6 ay arası sürmekte ve proje ücretlerimiz genel olarak araştırma kuruluşlarından daha düşük olmaktadır.

Veri Güvenliği

Şirkete ait bilgisayarlar (çevrimdışı), şifreli veriler, şifrelenen veri değişimi

Kimyasal Reaksiyonlar

Kimyasal reaksiyonların analiz ve değerlendirmesi

Materyaller

Fonksiyonel materyallerin analiz ve değerlendirmesi

Sanal Taramalar

Yeni sentez ve materyallerin yüksek verim testleri

Kalıtımsal Algoritmalar

Sentez ve materyallerin evrimsel algoritmalar ile optimizasyonu

Yapay Zeka

Sentez ve materyallerin makine öğrenmesi ile analiz ve optimizasyonu

Veri Güvenliği

Müşteri verilerinin güvenilir bir şekilde kullanılması bizim için çok önemlidir. Bu nedenle, bilgisayar altyapısına özel bir erişime sahip olmak ve verileri bulut bilişim yoluyla kaybetmemek ilk prensibimizdir. Bu yüzden şirketimizin genel merkezindeki yüksek performanslı veri merkezimize başından beri güveniyoruz. Veri alışverişi ve veri depolamaya verdiğimiz önemden dolayı çoklu katmandan oluşan bir şifreleme sistemi uyguluyoruz. Güvenlik standartlarımız, üniversiteler ile çoğu küçük ve orta ölçekli işletmelerin standartlarından daha yüksek bir seviyede bulunmaktadır.

Kimyasal Reaksiyonlar

Kimyasal reaksiyonların seyri genellikle bilinmemektedir. Bir sentez deneme yanılma yoluyla ya da simülasyon-deney kombinasyonu ile verimli bir şekilde geliştirilebilir.

Reaksiyon mekanizması analizleri, sentezin anlaşılmasını önemli ölçüde arttırır ve böylece dönüşüm ve seçiciliğin bilgiye dayalı bir optimizasyonunu sağlar.

Bu nedenle kimyasal reaksiyonların tüm olası reaksiyon adımları için termodinamik verileri belirliyoruz. Bu verilerden, hangi reaksiyon adımlarının optimize edilebileceğini ve yan reaksiyonların nasıl önlenebileceğini saptıyoruz.Materyaller ve Materyal Özellikleri

CreativeQuantum olarak çok sayıda fiziksel ve kimyasal materyal özelliğini belirleyebiliyoruz. Tek moleküllerin (örn.: redoks potansiyelleri, HOMO-LUMO seviyeleri, NMR kayma değerleri, asidite, kararlılık vb.) incelemelerinin yanı sıra, moleküller arası etkileşimlere dayalı olarak makroskopik özelliklerin belirlenmesi (örn.: yoğunluk, erime noktaları, cam geçiş sıcaklıkları, karışabilirlik, şişme davranışları vb.) konusunda da hizmet sunuyoruz.

Ayrıca materyal karışımlarının morfolojisi ile dinamikleri de günümüzde ölçülebilir durumdadır.Sanal Taramalar

Reaksiyon koşullarında, katalizörlerde, fonksiyonel materyallerde veya materyal karışımlarında meydana gelen sistematik değişiklikleri inceliyoruz ve bu sayede umut verici yeni kimyasal değişiklikleri laboratuvar ortamındaki yüksek maliyetli ve zaman alıcı sentez, karakterizasyon, deney veya enstrümantal analizlere gerek olmadan tespit edebiliyoruz.

Sanal yüksek verimli taramalar sayesinde yüzlerce reaksiyonu veya binlerce materyali birden fazla boyutta analiz edebiliyor ve aynı sistemdeki farklı varyasyonlar arasındaki etkileşimi tespit edebiliyoruz. Beklenen etkinin elde edilebilmesi, çoğunlukla çok sayıda değişimin farklı kombinasyonlarıyla mümkün olmaktadır.Kalıtımsal Algoritmalar

Yüksek verimli sanal taramalar kullanarak reaksiyon ya da materyalde iyileşme araması yapılırken varyasyon alanlarının çok geniş olması durumunda, kalıtımsal algoritmalara (ya da evrimsel algoritmalara) dayalı bir optimizasyon yöntemi sunuyoruz. Bu tür durumlarda, bir sistem, evrimde olduğu gibi, rastlantısal bir şekilde değiştirilir ve bu değişimin başarı durumuna göre, bulunan yeni özellik kalıtımsal bir şekilde sistemin yeni jenerasyonlarına aktarılır.

Çok sayıda varyasyonu mümkün kılan sistemler, kalıtımsal algoritmalar yardımıyla ve doğal seleksiyon yoluyla optimize edilebilir. Bunun sonucunda, seçilmiş olan varyasyonel parametreler için aranan küresel optimumun bulunması birkaç jenerasyon içerisinde mümkün olabilir.Yapay Zeka

İşlenebilir veri miktarındaki önemli artıştan dolayı, ölçüm verilerinin değerlendirilmesi ve reaksiyon ya da materyal özelliği ile olan bir korelasyonun belirlenebilmesi işleminin insanlar tarafindan objektif bir biçimde ve kısa zaman içerisinde gerçekleşmesi çok karmaşık olabilir.

Kendi geliştirdiğimiz yapay “kimyasal zeka” sayesinde, büyük miktarda veriyi analiz etme ve sistem değişimleri hakkında öngörüde bulunmamız saniyeler içerisinde mümkün olmaktadır.Lokasyonlarımız

Genel Merkez

Almanya, Berlin

CreativeQuantum GmbH
12489 Berlin, Am Studio 2

Asya Ofisi

Japonya, Tokyo

CREATIVEQUANTUM JAPAN INC.

4-16-2 SHIBA MINATO-KU
108-0014 TOKYO JAPAN


Müşterilerimiz